per silentium ad as†ra mille - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dec. 6th, 2019|08:42 pm

dooora
Džonam ar savu balsi vajadzētu lasīt laika ziņas zvejniekiem un jūrmalniecēm, bet viņš lasa garlaicīgas grāmatas.
šī gan ir diezgan interesanta nodaļa.

Tragedy and Hope
Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.