per silentium ad as†ra mille - Melnais par Balto [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Melnais par Balto [Nov. 8th, 2019|09:09 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
tā vietā, lai lasītu kārtējo nenosakāmas auglības čekas maisu paskviļu, atveldzējos Armanda Melnalkšņa atmiņās par Jāni Baltvilku un to laiku
https://pelecalasitava.lv/janis-baltvilks/
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]dumshputns
Date:November 8th, 2019 - 01:54 pm
(Link)
Paldies par saiti.
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:November 8th, 2019 - 09:41 pm
(Link)
Priekā! tā Pelēča lasītava vispār jauka, es no viņiem pāris ēgrāmatas esmu pircis un par brīvu dabūjis.