per silentium ad as†ra mille - [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 10th, 2018|10:42 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
akuzatīvs a ko? instrumentāls a čo?

https://youtu.be/TuHAkqd7SVc

ieraudzīju sižeta nosaukumu – Intervija ar Ingusu Alliksu un Kārli Krišjānu Rusmani – un iegāju vieglā ahūnā.
trīs raupjas kļūdas divu cilēku vārdos! tas i' pizģec, es tā skaitu.
LinkLeave a comment

Comments:
From:[info]mansgan
Date:October 10th, 2018 - 11:22 pm
(Link)
Inguss Alikss ir ļoti apmierināts