Validation

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Pagājušonakt sapnī apkārt staigājot domāju par to, ka jāievēro 2 metru distance no citiem sapņa personāžiem.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry

* * *
[User Picture]
On 31. Marts 2020, 11:22, [info]helvetica commented:
paškontrole augstākajā līmenī! :D
[User Picture]
On 31. Marts 2020, 11:41, [info]dominika replied:
drīzāk smadzeņu pārsātinājums ar jaunākajām ziņām :D
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry