03 August 2016 @ 07:45 pm
piedzimšana-cerība-iznīcība-nāve-izmisums  
piedzimt, lai degradētos?
 
 
( Post a new comment )
[info]sakaarnis on August 3rd, 2016 - 07:58 pm
Nāves tuvums laikam vēl ietvēra arī apakšpunktu "samierināšanās", turklāt tas ir beidzamais no cik tur, pieciem.
(Reply) (Link)