31 October 2011 @ 08:00 pm
Polija  
 
 
( Post a new comment )
vaarna: varna_rudenii[info]vaarna on November 1st, 2011 - 09:26 am
oi, jā! Polijā nav nācies šo skatīt, bet Kauņā gan vairākus gadus atpakaļ bija līdzīgi.
(Reply) (Thread) (Link)
木[info]dombrava on November 1st, 2011 - 12:44 pm
a poļiem šodien brīvdiena
(Reply) (Parent) (Thread) (Link)
木[info]dombrava on November 1st, 2011 - 12:48 pm
izrādās, ka arī lietuviešiem brīvs:)
(Reply) (Parent) (Link)