31 May 2020 @ 10:49 pm
Lai ieceres spētu būt noturīgas  
Kā iemācīties būvēt bezgalību?
 
 
( Post a new comment )
[info]eos on June 1st, 2020 - 01:08 am
(Reply) (Thread) (Link)
木[info]dombrava on June 1st, 2020 - 12:38 pm
Paldies, ka atgādināji par sen klausītu un nedaudz piemirstu mūziku.
(Reply) (Parent) (Link)