18 February 2020 @ 03:31 pm
Mūsu spožās dienas  
"Kur beidzas ķermenis – viss fiziskais – un kur sākas garīgais, tava personība?

Šis jautājums aktualizējās saistībā ar garīgajām saslimšanām – garīgajām, psihiskajām vai mentālajām, lai kā arī tās sauc. Šajos gadījumos zāles situāciju neatrisina, jo tā prāta daļa arī veido personību. Ir jau jauki, ja vari būt īpašs, bet, ko darīt, kad jādzīvo pasaulē, kur visi pārējie ir parasti un nesaprot tevi? (Bet vai viņi nesaprot tādēļ, ka esi īpašs, vai arī otru cilvēku gluži vienkārši nav iespējams saprast?)"
 
 
( Post a new comment )
[info]eos on February 18th, 2020 - 03:42 pm
Viss ir vienots.
(Reply) (Thread) (Link)
木[info]dombrava on February 18th, 2020 - 04:08 pm
Taču saskaldīts, lai labāk saprastu un būtu daudzveidība. Rika atšķiras no kājas,pat ja ķermenis ir viens.
(Reply) (Parent) (Link)
木[info]dombrava on February 18th, 2020 - 04:10 pm
Šis nav mans teksts, bet es esmu jau teikusi, ka dalījumi, kaut vai tās pašas čakras, dalījumi man šķituši ļoti nosacīti. Taču es to pieņemu, ja jau šajā kultūrā cilvēka prāts radināts visu klasificēt pa daļām un tad likt kopā visu bildīti.
(Reply) (Parent) (Thread) (Link)
[info]eos on February 18th, 2020 - 04:13 pm
lai prastu salikt kopā, ir jāsaprot, kāpēc izjauca.

Ja dzīvo pēc citu priekšrakstiem, tad ir grūti salikt kopā.
(Reply) (Parent) (Thread) (Link)
木[info]dombrava on February 18th, 2020 - 05:57 pm
Piekrītu. Par to jau ir runa.
Taču cilvēku ego to traktē kā spītību, nevis vēlmi pašam meklēt atbildes
(Reply) (Parent) (Link)