10 October 2018 @ 09:34 pm
Heli Lāksonena  
"Bērs, man teu i vēlējums.
Nepaliek pa bozig vecen,
nepaliek pa skābumķērn!"
 
 
( Post a new comment )
Emīlija[info]eos on October 10th, 2018 - 09:44 pm
Sen nelasīta rakstniec, tāc prieks1! :)
(Reply) (Thread) (Link)
木[info]dombrava on October 10th, 2018 - 11:35 pm
Beidzot atkal prieks!
(Reply) (Parent) (Thread) (Link)
Emīlija[info]eos on October 10th, 2018 - 11:36 pm
prieks var būt īslaicīgs un zobgalīgs. Stundām garie prieki ir tie retākie.
(Reply) (Parent) (Link)