reliģiskais moments - [entries|archive|friends|userinfo]
reliģiskais moments

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 26th, 2021|12:09 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
es šodien visu dienu domāju par šo te ikonu, sarkano krāsu, rozēm un sarkano olu. par vārdu "mīlestība", kas uzrakstīts pāri visam lieliem burtiem. sarkanās olas vēstījums ir: pietiek dzīvot ar salauztu sirdi, jo Kristus ir augšāmcēlies. savukārt krūkā ir nardu eļļa, ar kuru tiek iesvaidītas Kristus galva, viņu gatavojot nāvei.  

Magdalēnas kults (sekta?) ir tāds kristiešu sūfisms. Man vienmēr ir paticis sūfisms - islāma tantriskais spinoffs.


linkpost comment