reliģiskais moments - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
reliģiskais moments

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aug. 26th, 2021|12:09 am

de_profundis
es šodien visu dienu domāju par šo te ikonu, sarkano krāsu, rozēm un sarkano olu. par vārdu "mīlestība", kas uzrakstīts pāri visam lieliem burtiem. sarkanās olas vēstījums ir: pietiek dzīvot ar salauztu sirdi, jo Kristus ir augšāmcēlies. savukārt krūkā ir nardu eļļa, ar kuru tiek iesvaidītas Kristus galva, viņu gatavojot nāvei.  

Magdalēnas kults (sekta?) ir tāds kristiešu sūfisms. Man vienmēr ir paticis sūfisms - islāma tantriskais spinoffs.


link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: