cety - 10. Decembris 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
cety

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

10. Decembris 2019

#49 [10. Dec 2019|11:09]
Pirmā ziema vispār bez terapijas. Brīžam paslīdu, aizejot gulēt tajās pašās drēbēs, kurās dienu nodzīvoju. Mazgāju traukus reizi 3 dienās. Bet visādi citādi - var dzīvot. Liekas, neviens nepārstās mani mīlēt, pat ja nofeilošu autoskolas pirmo piegājienu.
Linkir doma

navigation
[ viewing | 10. Decembris 2019 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]