cety - 11. Decembris 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
cety

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

11. Decembris 2019

#50 [11. Dec 2019|08:40]
Salūza lifts darbā,
nomocīja casual seksisms,
tad sajuka prātā veļasmašīna, gandrīz nodedzinot dzīvokli un
atcēlu randiņu, jo
salūza durvju kods un
es netiktu atpakaļ mājā.

Bet pēc dažām stundām atbrauca E., salaboja kodu, pa to stipri uzsitot, pie reizes glābdams dienu visiem kaimiņiem, kas nāca vēlāk, saglāba veļasmašīnas bēdu, man nebūs jāraud pie sadegušas mājas, tikai jānopērk jauna veļasmašīna. Paauklēja mani, sabaroja ar šokolādi, samīļoja un aizbrauca.
Linkir doma

navigation
[ viewing | 11. Decembris 2019 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]