brookings - [entries|archive|friends|userinfo]
brookings

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 16th, 2020|03:49 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Tikko rantēju 30 minutes virtuvē.
Kaut arī biju, man liekas, diezgan sakarīgs, ko es varu pateikt par savu sievu?
Visu cieņu, vispār.
Normāli.
linkpost comment