brookings - [entries|archive|friends|userinfo]
brookings

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 6th, 2020|04:57 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Šis Profs (Knut Wittowski), saka, ka berniem ir jāiet uz skolu un mums ir jāiet ārā.

Viņam ir kaut kas iespaidīgs ap kaklu.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]brr
Date:April 7th, 2020 - 10:01 pm
(Link)
Nedaudz velk uz pārspīlējumu, bet saprotamam reakcija, ja valdību lēmumi velk uz pretēju pārspīlējumu.
[User Picture]
From:[info]brookings
Date:April 8th, 2020 - 10:26 am
(Link)
Taisnība ir atrodama pie atbalsta punkta?
[User Picture]
From:[info]brr
Date:April 8th, 2020 - 11:06 am
(Link)
Šobrīd šķiet, ka varu piekrist, ka risks pasākumu pārāk izstiept, radot nesamērīgu ekonomisku kritumu salīdzinot ar saudzētajām dzīves norieta dzīvībām.
[User Picture]
From:[info]brookings
Date:April 8th, 2020 - 11:15 am
(Link)
Man šķiet, ka ši izstiepšana notiek jo ir izdevīgi dažiem - te budama planēta vulgaris.
[User Picture]
From:[info]brr
Date:April 8th, 2020 - 11:17 am
(Link)
Domā kādus ekonomiskus vai politiskus spēlētājus,kam tas varētu būt noderīgi?
[User Picture]
From:[info]brookings
Date:April 8th, 2020 - 11:22 am
(Link)
Jā - piemēram, vienmēr ir jautri ieviest stingru kontrolu un uzraudzību. Turkļat, dažiem ir izdevīgi uzlikt lialākus paradus uz cilvēkiem un valstīm - it īpaši, ja var izsist šos aizdevumus no nekā (free trillions for those at the teat).
[User Picture]
From:[info]brr
Date:April 8th, 2020 - 12:26 pm
(Link)
Kurai varai gan nav kontroles kāre, protams.
Vismaz šobrīd it kā neviena starptautiska organizācija, ne WHO, ne IMF, ne kas cits nav noteicis lockdown kā obligātu. Lokāla iniciatīva ar sniega bumbas efektu. Izplatības ziņā.
[User Picture]
From:[info]brookings
Date:April 8th, 2020 - 02:37 pm
(Link)
Zināmā merā sociāls eksperiments. Visi teicamnieki koncentrējas uz šo vienu lietu (kā uzdevums) un brīvprātīgi upurēt brīvību un pieņemt parādus. Teicamniekiem reti ir interese par finansiālo sistemu (spriežot no reakcijas uz iepriekš krīzes).