L'homme · qui · ri

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
69 comments
lielisks skaitlis - lieliskā vakarā. sexy! Push it, baby!
* * *
Lūk, Dievs piepisa Nīči.
"Es patiešām uzskatu, ka mūsdienu pasaulē ir nepieciešams Dievam dot jaunu definīciju…. Cilvēkam šodien vajadzētu iet pretēju ceļu un teikt ka: tā kā Jēzus ir kāds, kam ir tēvs, tad šis tēvs attiecīgi varētu identificēties ar nabadziņa sāpēm pie krusta, kurš (Jēzus) savukārt spēj identificēties ar mums. Tādējādi saprotot, ka kustība ir pretēja - No Dieva uz Jēzu un pēc tam no Jēzus pie mums. Tāpēc, ja dieva gribai ir jānotiek, un taisnīgumam jābūt pilnīgam, tad mēs esam tie, kam tas būtu jāpiekopj un jāiesaka. Dievs ir atteicies no savām tiesībām valdīt par labu savam dēlam un tādējādi arī par labu mums. Vairs nepastāv kāda debesu iedota garantija vai visaptveroša vara; pastāv tikai tāda dieva valstība, kas tiek veicināta no mūsu puses un mūsu starpā. Ja tā netiek veicināta, nekā nav."
* * *
Esmu noslēgts un nežēlīgs cilvēks, vientuļnieks, bļā!
* * *
"Deputāti Satiksmes ministrijas piedāvātā likumprojekta anotācijā konstatēja būtisku juridisku nepilnību, kas varētu ļaut bezbiļetniekiem izvairīties no līgumsoda. Anotācijā teikts, ka līguma noslēgšanu apliecina braukšanas biļete. Tādējādi, ja nav biļetes, līgums nav spēkā un nav pamata piemērot līgumsodu, secināja deputāti."

http://www.delfi.lv/news/national/politics/saeimas-komisija-aptur-ieceri-zakiem-piemerot-ligumsodu.d?id=29501515

* * *
Dorian...
* * *
"Dažkārt nākas saskarties ar institucionālo attiecību kurioziem, kad gribas pajautāt, kur konkrētajā gadījumā ir bijuši atbildīgie juristi. Piemēram, Ministru prezidents ar rezolūciju uzdod Augstākās tiesas priekšsēdētājam un Satversmes tiesas priekšsēdētājam steidzami iesniegt (atkārtoti) budžeta pieprasījumu, kurā būtu ierakstīti skaitļi, kādus ir norādījis Ministru kabinets (nevis tādi, kādi nepieciešami tiesu darba nodrošināšanai). Ja to vēl varētu norakstīt uz nejuristu nezināšanu par trim valsts varas atzariem un to, ka tiesu vara nav padota izpildvarai (nerunāsim par savstarpējo cieņu vai respektu), tad šaubos, vai šādu papīru tapšanā tomēr neatrodas blakus kāds jurists. Kur tad ir problēma - nepamatotā lojalitātē vai kompetencē?"
Kūtris Gunārs. Jurista īpašais pienākums pret valsti.Jurista ētika un rīcība valstisku satricinājumu laikā. // Jurista vārds. - Rīga, VSIA Latvijas vēstnesis. - Nr.3 (598) Otrdiena, 2010. gada 19. janvāris. (http://www.juristavards.lv/?menu=DOC&id=203739#verte)
* * *
ekumēnisks bullshit's
"Cilvēks (a. man, human, v. Mensch) - augstākā no Dieva radītajām būtnēm, kurai sākotnēji Dievs paredzējis valdīt pār pārējo radību un dzīvot kopībā ar Dievu. Cilvēks radīts vienlaikus kā fiziska un garīga būtne. Saskaņā ar Bībeli izšķir cilvēka stāvokli: 1) pirms atkrišanas - radīts pēc Dieva tēla, svēts un taisnīgs, apveltīts ar gribu un saprātu, kas pilnībā saskan ar Dieva gribu; 2) pēc grēkākrišanas - iedzimtā grēka samaitāts, pretestīgs Dievam; 3) pēc atgriešanās - vienlaikus svēts un nevainojams Dieva priekšā Kristus nopelna dēļ un vienlaikus grēcinieks, kas pakļauts iedzimtā grēka tieksmēm."

Teoloģijas terminoloģijas apakškomisija (TTA)

no Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 3(4194) 7. janvārī publicētā Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas lēmuas Nr. 80 (pamatojoties uz Ministru kabineta 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 3.2. un 11. punktu) "Par Teoloģijas terminoloģijas apakškomisijā izstrādāto teoloģijas terminu apstiprināšanu" un pielikuma "Teoloģijas pamattermini"

http://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=203301&laidiens_id=8287

* * *
Erotika un tieslietas.
Sāksim ar patīkamo jeb absurdo:

"No Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnešu A. Celma, I. Dzeņa un I. Stuberovskas lēmumiem konstatējams, ka administratīvā pārkāpuma protokolā policija fiksējusi, ka pārbaudītajā izklaides vietā, kurai nav pašvaldības atļaujas intīmās izklaides vietas darbībai, nenoskaidrotas sievietes dejoja uz skatuves pie stieņa, atkailinot kājas, dibenu un krūtis. Tiesneši šādu pierādījumu atzinuši par nepietiekamu. Tiesneši norādījuši, ka policijai bija jāfilmē notikuma vieta, jānoskaidro, kas ir dejotāja, vai dejotāja ir izklaides vietas darbiniece vai viņa dejojusi privāti, vai dejotāja ir sniegusi intīma rakstura pakalpojumus, vai dejotāja saņēmusi samaksu vai samaksu saņēmis izklaides vietas organizētājs, bija jāiegūst dejotājas paskaidrojums, līdz visbeidzot, tiesneša A. Celma ieskatā, jāpaskaidro protokolā, kas, pēc policijas darbinieku domām, ir intīmpakalpojums un dzimumorgāni Ministru kabineta noteikumu izpratnē u. tml. Attiecībā uz pēdējo jāpiebilst, ka tiesnesis pats šo aspektu ir vērtējis padziļināti, lai nonāktu pie secinājuma, ka kājas, dibens un krūtis nav dzimumorgāni."1

Ir jautājums vai šādā veidā iegūtie pierādījumi paši nekļūst par pornogrāfiska rakstura materiālu 
Pornogrāfijas ierobežošanas likumā noteiktā kārtī'bā "pornogrāfiska rakstura materiāls — sacerējums, iespieddarbs, attēls, datorprogramma, filma, video vai skaņu ieraksts, televīzijas raidījums vai radioraidījums, cits materiāls jebkurā formā vai veidā, kuram nav sabiedrību izglītojošas vai informējošas, zinātniskas vai mākslinieciskas vērtības un kurā tieši, detalizēti un atklāti naturālistiski: a) pilnīgi vai daļēji attēloti dzimumorgāni, attēlota vai aprakstīta dzimumtieksmes apmierināšana ar masturbāciju, kā arī aprakstīts dzimumakts vai dzimumtieksmes apmierināšana pretdabiskā veidā, tai skaitā minēto darbību imitācija, b) attēlots dzimumakts vai dzimumtieksmes apmierināšana pretdabiskā veidā, kā arī minēto darbību imitācija, c) attēlota vai aprakstīta dzimumtieksmes apmierināšana vardarbīgā veidā, brutalitāte dzimumattiecībās (sadistiskas un mazohistiskas darbības), dzimumtieksmes apmierināšana ar dzīvniekiem vai nekrofilija; "?

  1. Dr.iur. Neimanis Jānis. Koncentrēšanās uz detaļām aizēno lietas būtību. // Jurista vārds. - Rīga, Latvijas vēstnesis. - Nr.16 (569) Otrdiena, 2009. gada 21. aprīlis.
* * *
sāku noģiest, ka aiz tā stāv salts aprēķins... un tas ir jauki, jo mani tas ietekmē tikai daļēji un vēl es esmu pavisma neaprēķināms..
* * *
Autoritātes pie stūres.
1. "... Un tas vispār ir smieklīgi! Tas ir tik smieklīgi, ka es jums to pat nestāstīšu!" Lazdiņš

2.

" Septiņi nozīmē labi, lai gan matemātiski tas nav 10" Lazdiņš

3.

"... Tā būtu tāda kā neliela liriska atkāpe, tagad..." Strupišs

4.

" Parlamentā viens nav karotājs, viens ir terorists...." Kusiņš

5.

"Piemēram, es jums prasu :"Ko jūs dzersiet - kafiju vai tēju? " Jūs prasāt savam kolēģim: "Ko es dzeršu?" Bet viņam DZIĻI VIENALDZĪGI!!!"   E. Ikvilds

6.

"Jums to nemaz nevajag, jūs to visu jau tāpat zināt" Z. Mikainis

7.

"Arī kapos ir kārtība! " Tika jautāts, kāda jēga ir no suverenitātes, students atbildēja, lai būtu kārtība, savukārt pasniedzējs teica:"Un kam tas vajadzīgs? Kapos arī ir kārtība!" G. Kusiņš

8.

"Kāpēc jūs klusējat? Nebaidieties kļūdīties, atbildiet kāds! Es tāpat jūs īpaši augstu nevērtēju!" A. Dravnieks

9.

"Saldumus ēdot mazinās Ziemassvētku depresija! "

10.

Auditorijā uz studenta teikto, kas sākās ar "mums, juristiem,..." atbildēja ar "šajā auditorijā ir tikai viens jurists" G. Kusiņš

11.

"Nē, nē, lieciet motorzāģi nost, ņemiet rokas zāģi, lai jau studentiņi paskatās"

12.

"Pielaist biznesmenu pie Komerclikuma rādīšanas ir tas pats, ja zekiem dotu iespēju grozīt Krimināllikumu!" A. Strupišs

13.

"Man ir divi skaisti piemēri: pirmais nav tik skaists, bet otrais ir vēl skaistāks!" J. Lazdiņš

14.

"Ar neaizvietojamiem darbiniekiem ir pilni kapi"

15.

"no katras bezizejas ir vismaz DIVAS mazizejas"  A. Dravnieks

16.

"Nu, slikti būtu, ja nomirtu 51 deputāts uzreiz....."  G. Kusiņš

17.

"Pāvesta tusiņa ballītes loceklis..."

18.

"...kroplītis ir iekapsulējies..." Kroplītis" ir kļūda, kas "iekapsulējas" t.i. -paliek neaizskarta) NA izstrādes procesa kādā no sākumfāzēm un tad ceļo tālāk līdz pieņemšanai un plus vēl to pārkopē citas pašvaldības .... A. Dravnieks

19.

"Izskatījās kā tāda mūsdienu modele: augums ap 2 metriem, bet svars kā kolhozas aitai!" J. Lazdiņš

20.

"Sieviešu un bērnu tiesības ir vīriešu diskriminācija"  A. Dravnieks

21.

"Izejiet ārā. Citādi šeit ir zinātniski sasmacis gaiss."

22.

"Cilvēka nāve - dabiskā ceļā atbrīvojusies vakance."

23.

"Nu kā tas ir ? Jūs sakat, ka VP nosauc jauno MP! Nu kā - viņa aizsūta īsziņu : "TU", viņš atsūta atpakaļ: "ES" ?! Kā tas notiek?" G. Kusiņš

24.

"Neticiet tam, ko par mani stāstīja vecāko kursu studenti. Jums būs daudz sliktāk!"  G. Kusiņš

25.

"... un zemes dzīles valstij pieder tik, cik dziļi var ierakties! " Z. Mikainis

26.

"Ja atzīme Jūs neapmierina, tad Jūs paliekat ar savu neapmierinātību"  G. Kusiņš

27.

"Vai jūs no manis baidāties? Vai es izskatos pēc Musolīnī mazdēla?...Daži māj ar galvu."  G. Kusiņš

28.

"Regulēt sabiedrību var arī atšaujot katru trešo" G. Kusiņš

29.

"Es lieku atzīmes nevis par daiļlasīšanu, bet gan par zināšanām" G. Kusiņš

30.

Par literatūras sarakstu - "pasniedzēji paši sarakstījuši, paši lai tad arī lasa" G. Kusiņš

31.

"Labprāt lasītu likumus dzejā"

32.

"... istabene vai cits staffs..." B. Broka

33.

Ļoti runātmīlošs students piesakās atbildēt seminārā (tam pasniedzējam jau vienreiz bija atbildējis). Pasniedzējs paskatās ... : "Nu, labi, D.... k-gs, tikai atcerieties, ka mums šovakar jābeidz...."

34.

"Piens ir jādzer, piens ir veselīgs!" A. Strupišs

35.

"Uzņēmumu reģistrs - juridisko personu dzemdību nams!"   A. Dravnieks

36.

Iedomājieties situāciju: notiek eksāmens un vienai meitenei uz grīdas izbirst visi špikeri. Pasniedzēja komentārs: " Meitenes, mācieties kājas turēt ciešāk kopā. Dzīvē noderēs."  V. Šadinovs

37.

"...jūs aizejat uz operatoru...." & "...angliski viss ir traffic ..." M.Ruķers

38.

"...tad jau var likt arī sunim divas reizes pirms košanas riet gaisā!"  G. Kusiņš

39.

"Pievilcīgais pīrādziņš" un "... nu, prezidentei termiņš beidzas 2007. gadā" (pēc intonācijas "Best before 2007... )  E. Ikvilds

40.

(citāts ļoti aptuvens...) "Ja es saku, ka prezidente likumu nolasa no [raido-mājas] balkona, tad tas tā nav jāsaprot!"  G.Kusiņš

41.

"Lai pateiktu, ka ir tikai viens variants, jāstrādā VID."  A. Dravnieks

42.

"... un jaņ - politiķu un juristu sadarbība n.a. jaunradē...."  A. Dravnieks

43.

"Jānis nav slikts, bet Pēteris ar nav zemē metams!" Z. Mikainis

44.

"Jūs to tāpēc, ka man nav matu? Ticiet man, es varētu līdz pleciem vēl matus izaudzēt!"  J. Lazdiņš

45.

"Nepierakstiet, šīs likums vēl nav spēkā!"  G. Kūtris

46.

"Pilsonība jums iedota un muti ciet!"  Z. Mikainis

47.

"Kas ir cūka? Likumā definēts, ka tas ir mājdzīvnieks. Tātad visi vīrieši ir cūkas..."

48.

"Mans hormonu līmenis aug, jo meitenei auditorijā ir nežeļīģi lielas un skaistas krūtis, kuras pievelk manu acu skatu... "  A. Gobzems

49.

"Kāds uzņēmējs izdomā, ka ar likumu vajag sakārtot kādu sfēru. Piemēram, uzņēmējs - vārds ir absolūti izdomāts - Germans Milušs, grib sakaŗtot nekustamo īpašumu sfēru ar jaunu likumu, viņš dodas pie deputāta, kura vārds ir absolūti izdomāts - Ilmārs Ančāns ar savu projektu .. Savukārt Ančāns nav rēķinājies likuma pieņemšanā ar kādu citu politiķi, kura vārds ir absolūti izdomāts, sauksim viņu par Aināru Šleseru .. "  A. Gobzems

50.

"Ai, bērniņi, ko tik jūs neziniet!"  G. Kusiņš

51.

(runa ir par neuzmanību vai nodomu): "... tas ir tas pats, kas - cilvēks ņem ieroci un šauj: "Piedodiet, domāju, ka sanāks..." Nekas nesanāks!!! " D. Hamkova

52.

"Viņi nemācēja lasīt, tādēļ arī nēmācēja lasīt..."

53.

"Singapūrā ir tik tīrs, ka man liekas viņi dzīvo 23. gs......." R. Balodis

54.

"Meli!"  G. Kusiņš

55.

"Bijušais ASV prezidents Kenedijs reiz teicis: "Nedomājiet par to, ko valsts var dot Jums, bet par to, ko Jūs varat dot valstij!" Par to viņu arī nošāva" Galanders

56.

"Nav nepieciešams konstatēt, ka visi tiešām sēž uz žoga!" D. Hamkova....

57.

"Visi cilvēki piedzimst par noziedzniekiem, bet diemžēl daži kriminālo karjeru neveido" A.Vilks

58.

"Pliks Bojārs jūs neizvilks" M.Lejnieks

59.

"Es apkalpoju visu staciju.." H.Buks-Vaivads

60.

"Cilvēktiesības ir rietumu civilizācijas auglis, kas šobrīd ieripojis Latvijā" O.Galanders

61.

"Obligāti ir tikai elpot" E.Kalniņš

62.

"Labākais darbs - kas jādara nākamā dienā" E.Kalniņš

63.

"Es varu, bet negribu, neinteresē man" Z.Mikainis

64.

"Re, ka nebiji uz pirmo lekciju. NOKAUNIES!" A.Gobzems

65.

"Saulīt, problēma ir pirmā lekcija, uzreiz viss būtu skaidrs!" A.Gobzems

66.

"Jūs neko nezinat, Jums knapi, knapi ieskaitīts" A.Gobzems

67.

"... un labi, ka eitanāzija nav atļauta! Ne mūsu medicīna, ne godaprāts tam nav gatavi!"

68.

"Jūs taču zināt, kas ir šmiga? " A.Gobzems

69.

"Nevar pilnīgi garantēt vispārīgas vēlēšanas – kāds vienmēr būs reanimācijā!"  G. Kusiņš

70.

"... un baznīcas ekstāzē iet uz vēlēšanām" 

71.

"Pelnrušķītes pamāte: rūpējās par pameitas tikumību un drošību, deva bezmaksas darba praksi, uzlabojusi demogrāfisko situāciju. Pelnrušķīte izugusi sociāli nelabvelīgā ģimenē un naktī bez atļaujas aizbēga uz diskotēku!" D. Iļjanova

72.

"Ir baltvīns, ir sarkanvīns, ir portvīns, ir karstvīns un ir arī Ervīns"

73.

"Jurists nav sausiņš!"

74.

"Mūsu skatieni uz mirkli sastapās... tas bija brīnišķīgs mirklis ..." pasniedzējs - vīrietis par kādu studentu - vīrieti. A. Gobzems

75.

"Bet tā tak ir tikai dzīve!"  G. Kusiņš

76.

"Stiprākais lamu vārds, ko lietoju - piķis un zēvele"

77.

"Servitūts ir kā grūtniecība: vai nu tas ir, vai tā nav." L. Liepa

78.

"Parlamenta pilnvaras ir kā nevainība - nekad nepazūd pati no sevis, reti tiek atņemta vardarbīgi un parasti atdodas brīvprātīgi"

79.

"Viens miljons! divi miljoni!!! pats stulbs!!!" A.Gobzems

80.

"Bezbērnu māte"

81.

"Vai es izskatos nikns? "  G. Kusiņš

82.

"Daudz jau to cilvēku ar inteliģences neizķēmotu seju.."  G. Kusiņš

83.

"Vai Jūs ļausiet šai mulķībai staties spēkā?!" S.Lubgane

84.

"Bērns taču arī ir cilvēks!!" S.Lubgane

85.

"Bērnunams nav Palazio veikals" S.Lubgane

86.

"Ja viņi abi nesaprot, tad viņi tiksies apgabaltiesā"  S.Lubgane

87.

"Šī persona var pēkšņi izdomāt nomirt"  O. Galanders

88.

"Apsardze izmaksā dārgi un viņi izlēma to novākt"  O. Galanders

89.

"Un tad var droši pateikt, vai šo pēdu atstājis cilvēks, vai arī kāds cits zvērs..."   E. Nīmande

90.

" Arī es tā sākumā sapratu, bet tad sapratu, ka var saprast arī savādāk .."

91.

"Budda ir novēlējis - neesi netiklīgs. Tas nozīmē, nevazāties apkārt!"  J. Lazdiņš

92.

"Tas, kas pierakstījis Epitekta domas, ir pazudis vēstures mēslainē." J. Lazdiņš

93.

(Par Džona Roula "A theory of justice" "Izlasiet, varbūt jūs sapratīsiet. Pēc tam tad pastāstīsiet man." J. Lazdiņš

94.

"Jebkura sīki izstrādāta teorija beigās izrādās nepatiesa." J. Lazdiņš

95.

"Likuma mērķis ir laime. Tāpēc arī likums "Par denacionalizāciju" ir labs, jo vairākums ir laimīgs!" J. Lazdiņš

96.

"Jāievieš tikai viens nodoklis - galvas nodoklis, ko maksās tikai vīrieši. Sievietes to nemaksās, jo sieva ir kakls, kas to galvu groza!"  J. Lazdiņš

97.

"Raiņa darbs "Darbs ceļ vīru" ir kritizējams, darbs ceļ arī sievas!"  J. Lazdiņš

98.

"No šova "Dejo ar zvaigzi" var secināt, ka šajā valstī visi ir zvaigznes, izņemot mani!"  J. Lazdiņš

99.

"Šaja jautajumā iesaku Goldšteina grāmatu - tā ir ļoti bieza. Bet vai mēs varam ar Goldšteinu padusē kaut ko iestāstīt Latvijas tiesnesim? Protams, ka nē. Goldšteins taču ir Goldšteins. Bez tam vēl amerikānis." J. Rozenfelds

100.

"Tehniski advansēts cilvēks" J. Rozenfelds

101.

"Projektors uz maniem impulsiem nereaģē." J. Rozenfelds

102.

"To es nospēru vienā konferencē. Bet es to izmantoju nekomerciāliem mērķiem!" J. Rozenfelds

103.

"Anglietes vīrs iet pa kreisi, viņa vīram saka: "Nedari tā!" Viņš atkal iet. Viņa saka: "Nedari tā!" Viņš neklausās. Beidzot angliete iesniedz prasību tiesā par laulības šķiršanu, par to, ka viņš nesaprot, ko viņa saka!" J. Rozenfelds

104.

  (Mantojuma tiesību kursa pirmajā lekcijā pirmie vārdi) "Cilveki mēdz nomirt..." L.Damane

105.

"Mums, juristiem, nevajag būt pie NA izstrādes vai pieņemšanas, ļaujiet mums tikai interpretēt!" G. Kusiņš

106.

"NA ir tik labs, cik laba ir vissliktākā ierēdņa vissliktākā interpretācija." G. Kusiņš

107.

"Juristi būtu dalījuši kaulus lielos un mazos. Ārsti to dara citādi." G. Kusiņš

108.

"Latvijā ar KNAB koncepciju nodarbojās kāds pusotrs cilveks." G. Kusiņš

109.

"Piemēram, mērķis ir nošaut visus studentus. Uzdevums - sagatavot NA par visu studentu nošaušanu. Ideja nav pareiza no paša sākuma, par to nevar uzrakstīt labu NA!" G. Kusiņš

110.

"Jāsaprot, ka Slava KPSS nav cilvēka vārds!" G. Kusiņš

111.

"Juridiskā prakse, nerunājot pat par judikatūru, nekad nebija tik tālu no tā, ko mēs mācāmies lekcijās, kā pašlaik. GAPu sašaurināsim semināros." J. Rozenfelds

112.

"Civiltiesībās galvenais nepalikt tam mālējam." J. Rozenfelds

113.

'Tiesāties par krāpšanu ir sliktai naudai pakaļ mest labu naudu." J. Rozenfelds

114.

"Auditorijas mikrokosmoss atspoguļo to, kas notiek valstī." J. Rozenfelds

115.

"Latviešu, respektīvi, vācu, respektīvi, romiešu tiesības..."  J. Rozenfelds

116.

"Mūsdienās vergu institūts pastāv nelegāli."  J. Rozenfelds

117.

"Liels caurvējš pūš no Eiropas mūsu labi iedibinātai sistēmai cauri." J. Rozenfelds

118.

"Jūs varat čuksteties, kad es runāju - man būs vara beigās." Badovskis

119.

(par hokeja maču 2006. gadā, kad Latvija zaudēja ar 11:0) "Latvijas-Kanādas mača tiesnesis ir tipisks civilists - tiesāja visus, kā ir. Darba tiesību tiesnesis ir sensitīvāks, iejūtīgāks."  Badovskis

120.

"Seksuālas izmantošanas strīds var būt interesants arī augstākajai iestādei, apavu strīdi - nē..."  Badovskis

121.

"Kašķīgam cilvēkam ir kašķīgs advokāts."  Badovskis

122.

"Ja nav laulības, tad dzimšanas apliecībā tēva ailē ir svītra. No svītriņām mēs nepiedzenam neko!" S.Lubgane

123.

"Latvijas karogs ir sarkans ar baltu svītru un melnu lenti!" G. Kusiņš

124.

"Domājiet par formulējumiem! Citādi sanāk "vīriešu ādas cimdi" un "sieviešu vilnas džemperi"" G. Kusiņš

125.

"Peldkostīms var būt kopīgs un kopējs!" G. Kusiņš

126.

(Par valsts ģerboni) "Es saprotu, ka grifus neviens skaidrā prātā nav redzējis, bet attēlot tur suņus..."  G. Kusiņš

127.

"Heraldikā nav baltās krāsas, tāpēc karogs uz ģerboņa ir sarkans-sudraba-sarkans. Kurš tad to zin? Suns kaut kāds."  G. Kusiņš

128.

"Bezbiļetnieku medības ir sociāls šovs. Bezdarbnieku aizņemšanas pasākums."  G. Kusiņš

129.

"Ja māte slikti audzina bērnu, viņu ieliek cietumā uz trim gadiem"  G. Kusiņš

130.

"Vai es tik ļoti spļauju jums virsū, ka jūs nesēžāt pirmajās rindās?"  G. Kusiņš

131.

"Kas jums nepatika kontroldarbā? (visi klusē) Jūs varētu piedalīties konkursā. (pauze) Par pieticību." G. Kusiņš

132.

"Studenti nav muļķi. Es to sapratu, kad pats bijis students." G. Kusiņš

133.

"Mani sapņi piepildās citiem"  G. Kusiņš

134.

"Lai runa būtu mūžīga, tai nevajadzētu būt bezgalīgai."  G. Kusiņš

Bonus Tracks:

3 lasījumi Saeimā - 3x iespējams, ka kāds izlasīs. (Kusiņš)
Ekonomikas Teorijas pasniedzēja Rīmere pēc lekcijas, kurā daudz figurēja fārds "pirkt",  pārteicās un pateica: "Atzīmes varēsiet nopirkt pie manis katedrā."
Komercreģistrs nav baumu vācelīte (laikam Lošmanis)
Cilvēks nedzīvo saules mūžu, es atvainojos (Lazdiņš)
Vidējais sabiedrības loceklis (Meijere)
Intelektuāli pārsātināts - D. Iljanova
Izmeta lielisko Cālīša kungu, kurš tepat lejā ganās - L.Liepa
MK karājas Saeimas diedziņā - Mikainis
Zinātniskajā literatūrā zinātnieki nodarbojas ar fantazēšanu (Rodiņa)
Perpendikuls ir stabs debesīs (Mikainis)
ES dod naudu, lai reģionus iznīcinātu (domāts - izlīdzinātu)
Latvijas pensionārs saņem tik, cik subsīdijās lops Francijā (Ikvilds)
Valsts darbojas ar savu orgānu, valdības locekli u.c.
Ministrija man nokaitēja (Ruķers)
Musturis ir ar īpašu esību (laikam Buka)
Diploms ir pierādījums tam, ka cilvēkam ir bijusi potenciāla iespēja iegūt zināšanas (psiholoģijā)
Apmierinājums vienmēr jādabūn no tā īstā (Freimanis)
Te mēs nonākam pie kaut kā matafiziska... nomas līgums! (Rozenfelds)
To jums noteikti jāatceras no iepriekšējās dzīves (Rozenfelds)
Eleganta ņirgāšanās (Rozenfelds)
Cilvēciņi, kas ir dzīvi nāves brīdī (Solovjakovs)
Kad izvarošana ir pabeigta? Nu tad, kad zupa ārā! (Krastiņš)

* * *
off you go!
stopping be so naive.
* * *
"Brīvās profesijas jēdziena sākotnējā nozīme ir saistīta ar brīvajām mākslām (artes liberales), ko studēja renesanses laikmeta dibinātajās universitātēs. Taču jāuzsver, ka līdz šim neeksistē vispārpieņemta brīvās profesijas definīcija. Šo apstākli bija spiesta konstatēt arī Vācijas Konstitucionālā tiesa savā 1960.gada 25.februāra lēmumā.
Brīvā profesija nav tikai un vienīgi juridisks jēdziens. Ja kādu profesiju neapšaubāmi var uzskatīt par brīvo profesiju, tad tai nav iespējams noteikt konkrētas tiesību normas attiecībā uz tās īpašajām tiesībām uz neatkarību un prasībām neiejaukties no likumdevēja puses. Pēc savas būtības brīvās profesijas jēdziens ir attiecināms uz socioloģijas jomu. Tas raksturo konkrētu parādību, kas radusies noteiktā sabiedrības attīstības laikposmā, proti, agrīnā liberālisma periodā. Toreiz valdošais valsts un ekonomiski politiskais uzskats, ka valstij un tās pilsoņiem visizdevīgāk ir ļaut profesijai pašai attīstīties, visvairāk ietekmēja tās profesijas, kuru pārstāvji sniedz augstāka līmeņa pakalpojumus, izmantojot savu darbaspēku un garīgās spējas, vienlaikus kalpojot garīgo vērtību radīšanai sabiedrībā. Šeit bija sastopama neatkarīga, pašapzinīga, radoša personība, kura liberālās buržuāzijas tradīciju garā noteikti pretojās valsts mēģinājumiem iejaukties tās dzīvē."
* * *
Eh, esmu noilgojies pēc sievietes, ka man sacītu:
"Sleep thou, and I will wind thee in my arms.
Fairies, begone, and be all ways away. 1585
So doth the woodbine the sweet honeysuckle
Gently entwist; the female ivy so
Enrings the barky fingers of the elm.
O, how I love thee! how I dote on thee!"
* * *
"Veselības ministre Baiba Rozentāle, komentējot VK secinājumus, portālam "Delfi" uzsvēra, ka Valsts kontrole nevar spriest par pakalpojumu iepirkumu medicīnā lietderību, jo tam ir vajadzīgas specifiskas zināšanas. "Valsts kontrole nevar spriest par lietderību medicīnā, jo tās ir specifiskas zināšanas," sacīja Rozentāle.

Viņa uzsvēra, ka nedrīkst ziņojumus veidot, izraujot ziņas par iepirkumiem no kopējā konteksta un spriest par to, vai iepirktie pakalpojumi bijuši lietderīgi vai nelietderīgi. Ministre skaidroja, ka bieži vien pat ārsti nevērtē citas specialitātes ārsta darbu tieši viņu profesijas specifikas dēļ. Līdz ar to VK veikt kādus izvērtējumus ir vēl neiespējamāk, uzskata Rozentāle."

delfi.lv

* * *
Lord Henry Wotton: He's young.
Basil Hallward: But he was never cruel.. before he met you!
* * *
Kādam ir mans portrets?
* * *
…“hell is other people” has always been misunderstood. It has been thought that what I meant by that was that our relations with other people are always poisoned, that they are invariably hellish relations. But what I really mean is something totally different. I mean that if relations with someone else are twisted, vitiated, then that other person can only be hell. Why? Because…when we think about ourselves, when we try to know ourselves, … we use the knowledge of us which other people already have. We judge ourselves with the means other people have and have given us for judging ourselves. Into whatever I say about myself someone else’s judgment always enters. Into whatever I feel within myself someone else’s judgment enters. … But that does not at all mean that one cannot have relations with other people. It simply brings out the capital importance of all other people for each one of us.

Jean-Paul Sartre

* * *
Guess which one is mine.
"So this is hell. I’d never have believed it. You remember all we were told about the torture-chambers, the fire and brimstone, the “burning marl.” Old wives’ tales! There’s no need for red-hot pokers. Hell is other people!"

Jean-Paul Sartre, "No Exit", 1945

* * *
Dorians Grejs... pašsodīšanās.
* * *
pirmais jaunvāris nav viss daudziem prieka, bet paģiru diena...
* * *

Previous