יהוה‎

« previous entry | next entry »
Jan. 18th, 2022 | 11:08 pm

Vecās Derības Dievs (YHWH) nav tikai prasts tirāns vai righteous evil envious motherfucker, vai kas nu tur, jo īstenībā tas ir daudz tuvāks "īstajam, patiesajam", dabai (nejaukt ar dzeju), tikpat nepielūdzams kā stihijas un "pareizs" katrā situācijā individuāli. Pravieša Ješua deificēšana un kristietība vispār bija "apustuļa" Saula projekts (izlasi bio). Tāpēc interesanti un varbūt pat likumsakarīgi, ka Romas Impērija nonāca tur, kur tā nonāca, kristietībā (= dirsā)

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {2}

from: virinātājs (parasti krišjānis)
date: Jan. 18th, 2022 - 11:31 pm
Link

Romas Impērija bija dirsa

Reply | Thread


Ever After

from: [info]bauda
date: Jan. 18th, 2022 - 11:56 pm
Link

[info]dabairdirsa

Reply | Parent