21st Century Shame

« previous entry | next entry »
Dec. 5th, 2021 | 01:19 am
mood: doxxomāts ieļļots

Kāds zina tavu vārdu, cik tev ir gadu, kā tu izskaties un kur dzīvo

Tags: , ,

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {0}