Mēs · te · kolektīvā · apspriedāmies...

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Sapnī braucu tramvajā bez biļetes. Tad atvērās vadītāja durvis, pa kurām izliecās padzīvojusi sieviete, kura man kliedza: "Nu, kas ir, Kilogramskultūras, ko stāvi?! Biļete nav jāpīkstina?!" Pārējie pasažieri apgriezās savās sēdvietās un skatījās uz mani. Man palika kauns.
Nākamajā pieturā pa aizmugurējām durvīm strauji izkāpu laukā.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry

* * *
[User Picture]
On March 13th, 2019, 02:18 pm, [info]mis_sarajevo commented:
Man tagad visus gribēsies tā uzrunāt.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry