one of these days the sky's gonna break. [entries|archive|friends|userinfo]
a.

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 4th, 2023|09:47 am]

au
es esmu diezgan drusku samīlējusies mexico city. vai varbūt man tik ļoti pietrūka, lūk, tieši šādas pilsētas dzīvē.
linkdzēst

[Nov. 27th, 2023|03:57 pm]

au
vēl jau it kā ilgi, bet tomēr - nenorvēršami tuvojas mājās braukšanas un plānošana iestiepjas jau latvijas periodā.
nopirktas pirmās teātra un lidmašīnas biļetes.

// par lidmašīnu, pavisam dīvaini likās pirkt "turp - atpakaļ", ja visu šogadu ir ceļots tikai turp. un turp. un turp.
link2 izdzēsa|dzēst

[Nov. 27th, 2023|09:52 am]

evy
es, izrādās, esmu pieņēmusi darbā vienu mazu mjanmāras metālistiņu.
vakar mums bija darba izbrauciens, pēc kura vedu dažus kolēģus ar savu auto līdz vienam punktam. mašīnā man vienmēr automātiski spotifajs skan. ieskanējās SOD un mazais garmatītis lielā izbrīnā - madam, jūs zināt sistēmas?!
uz ko es izbrīnā pret viņu - TU zini sistēmas?!
(kontekstam - viņam ir 21 gads)
tāpat arī viņš dungoja līdzi citām manām 90-to roka pleilistes dziesmām.
good hiring, I'd say :D
link1 izdzēsa|dzēst

navigation
[ viewing | most recent entries ]