Paldies par laba vēlējumiem. Uzskatiet tos par bumerangiem. - [entries|archive|friends|userinfo]
aborigens

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 12th, 2022|12:19 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]aborigens
Date:August 12th, 2022 - 01:49 pm
(Link)
paldies. nobeiguma rindkopa arī tik laba, no meliem neiegūst neviens.
Latvijas ziņās tikmēr tikai par pāvesta vizīti Kanādā un atvainošanos.