Paldies par laba vēlējumiem. Uzskatiet tos par bumerangiem. - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
aborigens

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aug. 12th, 2022|01:49 pm

aborigens
paldies. nobeiguma rindkopa arī tik laba, no meliem neiegūst neviens.
Latvijas ziņās tikmēr tikai par pāvesta vizīti Kanādā un atvainošanos.
Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.