Vajag, vajag, vajag - February 9th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 9th, 2019

grāmata [Feb. 9th, 2019|10:51 am]

vajag

[kants]
labprāt centrā vai miera ielas ielas rajonā atbrīvotu tevi no grāmatas "sociālisma uzvara latvijā" (1970). par pudeli piedienīga sarkanvīna?
link1 comment|piedāvāt variantu

Luijs Aragons "Komunisti" [Feb. 9th, 2019|11:08 pm]

vajag

[rindra]
Labdien!

Vajag grāmatu Luijs Aragons "Komunisti"

Izskatās šādi:
http://www.ibook.lv/BD_komunisti-luijs-aragons.aspx?BID=7cdc20e0-89b6-4701-998c-5c7d5c368736

Nopirktu. Pat vairākas. Par cenu jāvienojas.

Paldies!
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | February 9th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]