Vajag, vajag, vajag - August 20th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 20th, 2017

vajag info par vienu namu āgenskalnā [Aug. 20th, 2017|07:19 pm]

vajag

[magnolia]
kādam projektam nepieciešama info. āgenskalnā ir nams Zeļļu ielā 17, varbūt šeit nejauši ir kāds, kurš šajā namā mīt, zina cilvēkus, kas tur dzīvo vai saimniekus, kam tas pieder! tad atrakstiet,lūdzu, man uz e-pastu magnolia23@inbox.lv.
vai varbūt kādam ir idejas, kā šādas lietas noskaidro, ja neskaita svešu tā iemītnieku satikšanu.
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | August 20th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]