Vajag, vajag, vajag - August 21st, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 21st, 2017

Seja un mati kāzām [Aug. 21st, 2017|01:43 pm]

vajag

[tension]
Hei,

Sestdien jāiet uz kāzām, gribas maksimāli lēti, bet skaisti un (pus)profesionāli uzlikt seju un sataisīt matus.
Varbūt kādam ir pārbaudīti tādu cilvēku kontakti, pie kuriem to varētu izdarīt? Piemēram, meitenes, kas vēl mācās vai kas tamlīdzīgs. Uzsvars uz pārbaudītiem. Diemžēl manas paziņas, pie kurām parasti vēršos šādos gadījumos, sestdien no rīta Rīgā nebūs pieejamas. :/

Paldies!
link4 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | August 21st, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]