Vajag, vajag, vajag - August 7th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 7th, 2017

[Aug. 7th, 2017|11:42 pm]

vajag

[emi]
Vai kādam ir dziesma "Meitenes no Talsiem", ko izpilda grupa Neviens Nezin? Atsūtiet please uz laivina.e iekš gmail punkts com.

Jau iepriekš paldies!
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | August 7th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]