Vajag, vajag, vajag - June 4th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 4th, 2017

Īrēt vajag lēnām [Jun. 4th, 2017|04:32 am]

vajag

[ilka]
Vajag īrēt dzīvokli/darbnīcu centrā, vislabāk Andrejsalā.
Ne zemāk par 3.stāvu. Platība ne mazāk par 70m^2, ne vairāk par 200m^2.
Ar normālu apkuri, kas nav malkas apkure.
Ar ūdeni un vannu - ienīstu duškabīnes.

Cena - ap 150-450euro, atkarībā no tā, kādā vietā tas ir.

ilka@tvnet.lv
linkpiedāvāt variantu

[Jun. 4th, 2017|06:11 pm]
vajag
[santech]
Velosipēda riepu. Vecu, graizīšanai. Jo platāka, jo labāk .
link6 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | June 4th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]