Vajag, vajag, vajag - September 28th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 28th, 2011

Skatuves tērps korim “Sōla” [Sep. 28th, 2011|10:13 am]

vajag

[rada]
2011. gada labākais amatieru koris Latvijā – Kultūras akadēmijas koris “Sōla” – vēlas tērpties interesantā, atraktīvā, oriģinālā, skaistā un galvenais SKATUVES tērpā. Ja Tev ir jāizstrādā kāds darbs mācību iestādē vai ir vienkārši vēlme savu gara darbu (tas ir, modelētu tērpu gan zēniem, gan meitenēm) redzēt ne tikai uz Latvijas, bet arī ārvalstu skatuvēm, droši sūti savas skices vai ideju izklāstu uz e-pastu koris_sola@inbox.lv!
linkpiedāvāt variantu

[Sep. 28th, 2011|05:28 pm]

vajag

[10m_zem_uudens]
Tev nav loop pedālis, ko varētu (apmaiņā, pret, piemēram, alus kasti) aizdot uz pāris nedēļām?

link1 comment|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | September 28th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]