Vajag, vajag, vajag - June 29th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 29th, 2011

latvijas karogu [Jun. 29th, 2011|01:24 pm]
vajag
[1234]
Aizdodiet lūdzu lielo Latvijas karogu no 4. līdz 28. jūlijam!
Vai iesakiet, kur aizņemties.

Paldies visiem!
linkpiedāvāt variantu

karti [Jun. 29th, 2011|02:27 pm]

vajag

[r_h]

sakarā ar jūrā iemestu telefomu, kartes vairs nav.
Varbūt Tev ir lieka/ pārdodama/ aizdodama?

Varu maksāt naudās, tējās vai mākslas darbā.
Paldies.

upd. vodafone 858 micro SD karte
link14 piedāvāja|piedāvāt variantu

Positivus [Jun. 29th, 2011|10:02 pm]

vajag

[melnaa_maashele]
Ļoti vajag vienu biļeti uz Positivus, uz abām dienām, telts vieta nav obligāta. Esmu gatava maksāt max 25Ls, palīdziet studentam... ;)

stileta@inbox.lv
link3 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | June 29th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]