Vajag, vajag, vajag - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

karti Jun. 29th, 2011|02:27 pm

r_h

sakarā ar jūrā iemestu telefomu, kartes vairs nav.
Varbūt Tev ir lieka/ pārdodama/ aizdodama?

Varu maksāt naudās, tējās vai mākslas darbā.
Paldies.

upd. vodafone 858 micro SD karte
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: