Vajag, vajag, vajag - May 12th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 12th, 2011

kristīnes volfartes kontaktinformācija [May. 12th, 2011|02:52 pm]
vajag
[kants]
soc tīklos viņas nav, neviens nezina un citur internetos arī nekādi nevaru atrast. Kristīne Volfarte ir vēsturniece, kura studējusi latviešu filoloģiju Latvijas Universitātē, vēlāk Austrumeiropas vēsturi, vispārīgo un salīdzinošo literatūrzinātni un ģermānistiku Maincas Johana Gūtenberga universitātē (Johannes Gutenberg-Universität Mainz).
ļoti vajag kādu viņas tel. nr. un, galvenais, derīgu e-pasta adresi. vienu samedīju, no tās nebija jēgas.
p.s. neesmu parādu piedzinējs vai tamlīdzīgi, gribu piedāvāt viņai dalību vienā labā projektā.
link1 comment|piedāvāt variantu

Modinātāju [May. 12th, 2011|09:39 pm]
vajag
[santech]
[saundtreks |Front Line Assembly - Malignant Fracture]

uz vienu rītu. Kādam, centrā dz;ivojošam, droši vien ir kaut kads verķis, kura defaultā funkcija ir modinātājs un kas rīt no rīta nebūs vajadzīgs. Es labprāt aizņemtos un vakarā atdotu atpakaļ. Varētu pat kko sagrabināt atlīdzībai.
link9 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | May 12th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]