Vajag, vajag, vajag - February 7th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 7th, 2011

Skapis/plaukts [Feb. 7th, 2011|03:23 pm]

vajag

[elevelekaramele]
Priecātos par kādu maza vai vidēja izmēra skapjveidīgu mēbeli lietojamā stāvoklī - par nelielu vai simbolisku samaksu.
linkpiedāvāt variantu

Aptauja par bērnu ar garīgo atpalicību integrācijas problemātiku. [Feb. 7th, 2011|11:58 pm]

vajag

[varna]
Labdien!

Esmu LU Teoloģijas un reliģiju zinātnes fakultātes bakalaura programmas 3.kursa studente. Mācību priekšmetā „Praktiskā teoloģija” rakstu kursa darbu par bērnu ar garīgo atpalicību integrācijas problemātiku. Šī darba ietvaros veicu nelielu pētījumu. Būšu ārkārtīgi pateicīga, ja veltīsiet brīdi, atbildot uz dažiem jautājumiem. Aptauja ir anonīma.
Dzimuma norādīšana nav obligāta – tā domāta, lai konstatētu dažādu ieskatu popularitāti atšķirīgās dzimumu grupās.
Lūdzu sūtīt aizpildīto anketu uz e-pasta adresi: laura.elcere@gmail.com

Paldies!

Laura

Aptauja ir ŠEIT .

(Rakstu savas meitas vārdā)
link3 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | February 7th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]