Vajag, vajag, vajag - Skapis/plaukts [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Skapis/plaukts [Feb. 7th, 2011|03:23 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

vajag

[elevelekaramele]
Priecātos par kādu maza vai vidēja izmēra skapjveidīgu mēbeli lietojamā stāvoklī - par nelielu vai simbolisku samaksu.
linkpiedāvāt variantu