Vajag, vajag, vajag - February 8th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 8th, 2011

[Feb. 8th, 2011|02:59 pm]

vajag

[krizdole_]
Sveiki.

Ļoti steidzami vajadzīgs HP 7400 lādētājs (adapteris?).
Ja kādam ir lieks, ļoti priecāšos par mazām naudiņām atpirkt. Ziņu te, vai uz krizdole @ gmail.com
Paldies.
link4 piedāvāja|piedāvāt variantu

Deutsche Sprache [Feb. 8th, 2011|07:55 pm]

vajag

[fate]
Varbūt kādam ir DELFIN vācu valodas mācību grāmatas? Pirmā daļa - gan lehrbuch, gan arbeitsbuch? 
Uzskates materiālu arī pievienoju :D


link4 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | February 8th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]