Vajag, vajag, vajag - December 25th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 25th, 2007

Fretka [Dec. 25th, 2007|03:26 pm]

vajag

[primavera]
Vēlos iegādāties mājas seskiņu (fretku) brūnā krāsā.. Nu ļoti vēlos! Vai kāds var izlīdzēt šajā jautājumā?
link14 piedāvāja|piedāvāt variantu

"Balsis" koncerts [Dec. 25th, 2007|03:30 pm]
vajag
[anna]
vai te ir kāds cibiņš, ar kura palīdzību tikt pie kora "Balsis" koncerta biļetēm (šovakar Anglikāņos), ņemot vērā to, ka Biļešu paradīzē biļetes vairs nevar nopirkt? Derēs arī ar uzcenojumu.
link1 comment|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | December 25th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]