Vajag, vajag, vajag - December 4th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 4th, 2007

[Dec. 4th, 2007|11:26 am]

vajag

[affair]
[saundtreks |Radiohead - Faust Arp]

vajag garīgi atpalikušu transseksuālu punduri filmēšanai. shitload of gold garantēts.
link5 piedāvāja|piedāvāt variantu

subtitri [Dec. 4th, 2007|12:51 pm]

vajag

[dominika]
Sveiciens kinomīļiem!
Varbūt kādam ir filmas "Žils un Džims" angļu subtitru fails, ko varētu man atsūtīt? Ļoti vajag, bet interneta dzīles nepiedāvā...
sanitag@gmail.com

Paldies!
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | December 4th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]