Vajag, vajag, vajag - September 18th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 18th, 2007

Popitka II [Sep. 18th, 2007|05:03 pm]

vajag

[cilveeks]
Tātad situācija saasinājusies un pēc iespējas ātrāk ir nepieciešama īrējama iztaba, vēlams ar visām ērtībām. Centrā vai netālu no tā.
Varu atļauties līdz 100 Ls/mēn + komunāļi.
Mans infa.
Strādāju, mācos, no agra rīta līdz vēlam vakaram mājās nerādos.
Mans tel. - 27078086
P.S. Piesakās, piesakās. Vēlams zvaniet vai sūtiet emeiļus uz Cilveeks@gmail.com
link11 piedāvāja|piedāvāt variantu

Fromms un Kasīrers [Sep. 18th, 2007|06:46 pm]

vajag

[morphine]
Labdien, mīlīši! Papildus bibliotēku apmeklēšanai apjautāšos arī šeit.
Vai kādam gadījumā nav sekojošo grāmatu virtuālās versijas: Erich Fromm "Escape From Freedom" un Ernst Cassirer "An Essay On Man"? Būtu ļoti pateicīga (ja nu atrods, tad uz valenais_ozs@inbox.lv, lūdzu).
Paldies jau avansā!
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

nu varbūt jūs izlasījāt un vairs nevajag [Sep. 18th, 2007|11:02 pm]
vajag
[skrejuma]
es no jums aizņemšos (ļoti labas rokas manas rokas) - vai došu jums 'dālderus par
šīm grāmatām


- Ernsts Kasīrers "Apcerējums par cilvēku"
- Umberto Eko "Kā uzrakstīt dimpomdarbu"

šeit
vai pagaidi@hotmail.com
paldies
link3 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | September 18th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]