Vajag, vajag, vajag - September 6th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 6th, 2007

help! [Sep. 6th, 2007|11:21 am]

vajag

[omaars]
Oktobrēnu nozīmītes bildi, nu nevaru atrast, ja nu kāds...:)
link3 piedāvāja|piedāvāt variantu

[Sep. 6th, 2007|07:30 pm]

vajag

[maruta]
Noras Ikstenas grāmatu "Dzīves svinēšana"
veikalā tāda maza plāna grāmatiņa maksā 6ar pus latu.
mazliet, tikai mazliet, žēl.
link4 piedāvāja|piedāvāt variantu

plakanā pasaule [Sep. 6th, 2007|08:24 pm]
vajag
[amsterdama]
Thomas Friedman - The World Is Flat
Vēlams, pa lēto.
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | September 6th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]