Vajag, vajag, vajag - February 26th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 26th, 2007

RimHelvetica fontu vajadzētu [Feb. 26th, 2007|08:48 am]

vajag

[daysleeper]
precīzāk RimHelveticaCondensed - diezgan steidzami vajadzētu, ja kādam ir - mobilis et inbox.lv lūgums atsūtīt. paldies.
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

miteklis Rīgā [Feb. 26th, 2007|01:16 pm]

vajag

[apjukums]
izmisīgi meklēju istabu Rīgā, vēlams mēbelētu (~100 Ls)! apsolos būt kārtīgākā un apzinīgākā īrniece, kāda vien jebkad redzēta ;) 23 gadi, bez bērniem un mājdzīvniekiem
ja ir kas labs padomā, dodiet ziņu: 26333209 vai fuxis at one.lv
link4 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | February 26th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]