Vajag, vajag, vajag - January 9th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 9th, 2007

Sirreālisms. [Jan. 9th, 2007|07:08 pm]
vajag
[lestat]
[saundtreks |Black Tea - Behind Memories]

Varbūt kādam no jums ir virtuāls materiāls par sirreālismu mākslā/tēlniecībā/jebkur? Vajag šodien, rīt pa dienu vairs nevajadzēs.
Neko negrasos kopēt un uzdot par savu, vienkārši gribu aptvert pēc iespējas īsākā laikā pēc iespējas vairāk. Un Googli es māku izmantot, zinu Vikipēdiju un Wikipedia, zinu arī citas lapas.
link8 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | January 9th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]