Vajag, vajag, vajag - January 8th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 8th, 2007

ļoti vajag [Jan. 8th, 2007|04:35 pm]

vajag

[alicvein]
tā kā nekad neesmu īrējusi dzīvokli bez mēbelēm - nu ir klāt tas brīdis, kad ļooooti vajag...

* kādu dīvānu vai gultu (varbūt ne pārāk skaists, bet nu galvenais tāds, kas nav pašiem vairs vajadzīgs un tīrs :)
* grāmatu plauktiņu (tāds parasts veidojums, koka, vēlams :)


ja nu kādam rīgas centrā kaut kas tāds lieks ir, lūgums - dodiet ziņu tepat vai uz alicvein@gmail.com
link3 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | January 8th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]