Vajag, vajag, vajag - klavieru krēsls [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

klavieru krēsls [Aug. 6th, 2020|09:23 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

vajag

[virginia_rabbit]
kādam nav klavieru krēsls palicis lieks? atpirkšu
linkpiedāvāt variantu