Vajag, vajag, vajag - black lodge [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

black lodge [Feb. 5th, 2020|12:50 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

vajag

[mesija]
vai kāds man nevar aizdot uz vienu vakaru sarkanu samtīgu aizkara vai cita paliela sarkana auduma gabalu? pretī varu dot kaut ko graudā pēc izvēles.
linkpiedāvāt variantu