Vajag, vajag, vajag - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

black lodge Feb. 5th, 2020|12:50 pm

mesija
vai kāds man nevar aizdot uz vienu vakaru sarkanu samtīgu aizkara vai cita paliela sarkana auduma gabalu? pretī varu dot kaut ko graudā pēc izvēles.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: