Vajag, vajag, vajag - [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 23rd, 2019|02:10 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

vajag

[khosmos]
Kur dabūt lētu skrituļdēli akurāt līdz pavasarim? Varbūt kādam ir?
linkpiedāvāt variantu