Vajag, vajag, vajag - David Desser "Eros Plus Massacre: An Introduction to the Japanese New Wave Cinema" [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

David Desser "Eros Plus Massacre: An Introduction to the Japanese New Wave Cinema" [Feb. 20th, 2019|06:01 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
vajag
[safe]
Pirms pārstāju žīdoties un pasūtu grāmatu no amazon/ ,varbūt kādam ir pieejama šī David Desser "Eros Plus Massacre: An Introduction to the Japanese New Wave Cinema"? Esmu izmeklējusies visus internetus cerībā uziet pdf failu, galīgi neveiksmīgi, LV bibliotēkā tieši šī nav pieejama un vienīgais atlitku šķirties no naudas un laika.
Noteikti tikai godīgi aizņemtos, ieskanētu nepieciešamās atziņas un tikpat godīgi atdotu atpakaļ.
linkpiedāvāt variantu

Comments:
[User Picture]
From:[info]anrys
Date:February 20th, 2019 - 07:03 pm
(Link)
From:[info]safe
Date:February 20th, 2019 - 07:07 pm
(Link)
!!!! Pal-dies !!!!
[User Picture]
From:[info]kants
Date:February 20th, 2019 - 09:45 pm
(Link)
Un nākamreiz meklee bookfi.net :)
From:[info]safe
Date:February 20th, 2019 - 09:48 pm
(Link)
ahā, paldies! Kaut arī vairākas dienas, dažādās formās meklēju, jau nojautu, ka būs paslīdējis garām. Super!
[User Picture]
From:[info]anrys
Date:February 20th, 2019 - 10:30 pm
(Link)