Vajag, vajag, vajag - dip dap [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

dip dap [Feb. 15th, 2018|11:23 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

vajag

[virginia_rabbit]
kādam nav vecs Dipdaps (mini) pārdošanai?
linkpiedāvāt variantu