Vajag, vajag, vajag - intersekcionalitāte [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

intersekcionalitāte [Feb. 8th, 2018|10:02 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

vajag

[pelnufeja]
Vajadzētu atbildes uz diviem jautājumiem!

Sirsnīgs paldies!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdamZUJ1kz4TcGrtTsy4wCj2zBtQ3mxbgA42QwUcgHQibbpHw/viewform
linkpiedāvāt variantu