Vajag, vajag, vajag - [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 20th, 2007|08:04 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

vajag

[xoox]
Vajag RFID karšu lasītājus uz USB/serial porta. Lietošanai ārā, vēlams ar skaņas signālu un/vai diodi.
linkpiedāvāt variantu