Vajag, vajag, vajag - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 20th, 2007|08:04 pm

xoox
Vajag RFID karšu lasītājus uz USB/serial porta. Lietošanai ārā, vēlams ar skaņas signālu un/vai diodi.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: